Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Český kmín

Patří k neopadavým odrůdám s vysokým obsahem silic. Kmín se v českých zemích pěstuje v polních podmínkách již od 19. století. Česká republika má nejen velmi vhodné podmínky pro pěstování kmínu dané půdní skladbou a přírodními podmínkami, ale též velmi bohatou tradici. Dlouhodobá tradiční zkušenost v pěstování kmínu je zde nenahraditelná.

Od r. 2008 je komodita Český kmín držitelem Chráněného označení původu.

zdroj: www.eagri.cz