Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Mariánskolázeňské oplatky

Oplatky se skládají ze speciálních tenkých plátů a jsou spojeny vrstvou náplně. Podle typu náplně rozlišujeme spékané oplatky oříškové a kakaové. Tvar je kulatý, pravidelný, se slabě odroleným okrajem a s ojedinělým prasknutím, s charakteristickým reliéfem po obvodu ve tvaru věnce stylizovaných listů. Reliéf uprostřed oplatky se různě mění podle jednotlivých výrobců. Barva oplatky je podle druhu těsta buď smetanová, nebo světle hnědá. Jsou křehké, propečené, náplň je zrnitá, chuť je sladká po použitých surovinách. Mikrobiologické a chemické znaky výrobku splňují požadavky zákona č. 110/1997 a jeho prováděcích vyhlášek na pekařské výrobky.
Na trhu se vyskytují balené do alobalu, krabičky a případně fólie, hmotnost 175 gramů.

Zeměpisná oblast: Území obcí Mariánské Lázně a obce Velká Hleďsebe, spadající do správního obvodu o názvu Mariánské Lázně, vymezené v § 3 vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví