Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Pro odborníky

Pozvánky na aktuální odborné semináře

 

 

Seznam již proběhlých akcí

Označení jako marketingový nástroj

V posledních letech narůstá zájem spotřebitelů o informace o původu a kvalitě potravin. Jedním z parametrů, ke kterým při nákupu spotřebitelé často přihlíží, jsou značky kvality, resp. systémy kvality v režimu ochrany duševních práv potravin a zemědělských produktů. Jedná se zejména o Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Zaručená tradiční specialita.

Tyto systémy kvality spadající pod Evropský systém označování potravin, mají ochránit spotřebitele před nepravdivými a klamavými údaji o původu potravin a zemědělských produktů a zároveň poskytnout ochranu výrobcům před zneužitím jejich již zavedených označení.

Získat některé z těchto označení mají šanci zejména ty produkty, které jsou již delší dobu známé mezi spotřebiteli svým neopakovatelným charakterem a kvalitou. Pokud výrobek označení získá, dostává jeho držitel do rukou mocný marketingový nástroj, díky kterému se odliší od konkurence a ujištění o své jedinečnosti.

Pokud máte takový produkt, tak neváhejte a podejte si žádost o zapsání do rejstříku. Seznam úspěšných žadatelů naleznete v databázi „DOOR“ v rámci webových stránek u Úřadu průmyslového vlastnictví. (www.upv.cz). Tato databáze eviduje nyní téměř 1 600 názvů produktů v rámci EU, které můžete vyhledávat v rámci tříd, čísla dokumentu nebo zemí původu. Vedle zaregistrovaných názvů zde najdete i podané žádosti a zveřejněné žádosti (pro možnost uplatnění případných námitek).

Platné právní úpravy

Jak podat žádost

Postup a veškeré dokumenty potřebné při žádosti o zápis chráněného zeměpisného označení nebo chráněného označení původu je podrobně rozepsán na webu Úřadu průmyslového vlastnictví.