Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Žatecký chmel

Je jemný poloraný aromatický chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák, který je díky svým výjimečným vlastnostem používán pivovary po celém světě. V pivovarském průmyslu, zejména při výrobě kvalitních značkových piv, zaujímá žatecký chmel nezastupitelné místo.

zdroj: www.eagri.cz

Žatecký chmel byl zapsán do Rejstříku chráněných označení původu v r. 2007.

Označením Žatecký chmel může být označen pouze jemný aromatický chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák (všechny jeho registrované klony) vypěstovaný v Žatecké chmelařské oblasti. Jako Žatecký chmel se mohou označovat pouze tyto klony odrůdy Žatecký poloraný červeňák: Lučan, Blato, Osvaldův klon 31, Osvaldův klon 72, Osvaldův klon 114, Siřem, Zlatan, Podlesák a Blšanka.

zdroj: www.zateckychmel.eu